اخبار

بازدید مدیرکل محترم دفتر از کانون ناشنوایان زاهدان

سرکار خانم دکتر پویا مدیرکل دفتر بانوان و خانواده به اتفاق تعدادی از مشاورین اموربانوان دستگاههای اجرایی به منظور بررسی مسائل و مشکلات کانون ناشنوایان استان صبح روز سه شنبه مورخ 96/7/18 از این کانون بازدید به عمل آورد.

۱۸ مهر ۱۳۹۶ ۱۱:۲۱