اخبار

عیادت مدیرکل محترم دفتر بانوان و خانواده ازکودکان بیمارستان علی اصغر (ع)زاهدان

سرکار خانم دکتر پویا مدیرکل دفتر بانوان و خانواده به منظور گرامیداشت هفته ملی کودک از کودکان بیمارستان علی اصغر کودکان زاهدان به همراه جمعی از مشاورین اموربانوان دستگاههای اجرایی و مدیرعاملان سازمانهای مردنم نهاد در روز چهارشنبه مورخ 96/7/19عیادت کرد لازم به ذکر است ضمن این برنامه هدایایی نیز به کودکان بستری در این بیمارستان نیز اهداءگردید.

۱۹ مهر ۱۳۹۶ ۱۱:۲۶