اخبار

برگزاری اولین نشست کارشناسان دفتر بانوان و خانواده استانداری با حضور مدیرکل جدید این دفتر

برگزاری اولین نشست کارشناسان دفتر بانوان و خانواده استانداری با حضور مدیرکل جدید این دفتر
مشارکت زنان در جامعه به عنوان یکی از شاخصه ها و نشانه های رشد آن جامعه محسوب می شود .

صبح امروز اولین نشست کارشناسان دفتر بانوان و خانواده استانداری با حضور مدیرکل جدید این دفتر برگزارشد.دکتر فاطمه فاضلی در این نشست ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مدیر اسبق دفتر و تلاشهای کارشناسان دفتر بانوان و خانواده استانداری گفت: خداوند را شاکرم که به عنوان عضوی از جامعه زنان استان در راستای پیشبرد توسعه ی پایدار استان نقشی هر چند کوچک راایفا می کنم .

مدیرکل بانوان و خانواده ی استانداری ضمن تأکید بر نقش زنان در پویایی جامعه از تعامل تمامی اقشار زنان استان ،استقبال کرد مشاور استاندار در امور زنان نافزود زنان سیستان و بلوچستان سرمایه ارزشمند و نیمی از جامعه را تشکیل می دهند و باید به ظرفیت های آنان توجه کرد دکتر فاضلی در پایان نشست ضمن با اهمیت خواندن نقش زنان در تحکیم پایه های جامعه که خود یک خانواده بزرگ است ،افزود :دفتر بانوان و خانواده ی با رویکرد ستادی آمادگی تعامل با تمامی بانوان استان را دارد و نیازمند کار جمعی  با سایر دستگاهها هستیم  چرا که بایستی به مسایل زنان به طور جدی نگریست.

۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۴۳