اخبار

بازدید مدیرکل محترم دفتر بانوان و خانواده از شهرستان هامون

بازدید مدیرکل محترم دفتر بانوان و خانواده از شهرستان هامون
برای اولین بار متولی بانوان و خانواده ی استان سیستان و بلوچستان به میان زنان عشایر کوه خواجه رفت و از نزدیک با آنان پیرامون مشکلات و دغدغه هایشان گفت و گو کرد.دکتر فاضلی در این دیدار بر تدوین و تقویت صندوق خرد زنان عشایر تأکید کرد وی افزود:با توجه به جبر طبیعی که در استان حکمفرماست رسالت ما مسئولین و مردم نسبت به جامعه عشایری بویژه ستون این جامعه که زنان هستند بسیار حساس و ویژه است.

گفتنی است شرکت در کارگروه بانوان و خانواده شهرستان هامون ،افتتاح مرکز تخصصی کانی ها و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ،بازدید از عشایر کوه خواجه ،بازدید از کارگاههای قالیبافی ،حصیربافی و کارگاه میوه خشک کنی از جمله برنامه های سفر یکروزه مدیرکل اموربانوان و خانواده استانداری به شهرستان هامون بود.

۲۳ خرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۰۴