اخبار

حضور مدیرکل محترم دفتر بانوان و خانواده در کارگروه بانوان و خانواده شهرستان هامون

حضور مدیرکل محترم دفتر بانوان و خانواده در کارگروه بانوان و خانواده شهرستان هامون
دکتر فاطمه فاضلی در کارگروه بانوان و خانواده شهرستان هامون :زنان عشایر کوه خواجه مصداق بارز استقامت و توانمندی زنان مقاوم ایران است

جلسه کارگروه بانوان و خانواده شهرستان هامون با حضور مدیرکل اموربانوان و خانواده استانداری، فرماندار، جمعی از مدیران و بانوان کارآفرین در محل فرمانداری برگزارگردید.

فرماندار شهرستان هامون با اشاره به جایگاه و نقش بانوان در توسعه کشور گفت :بانوان نقش مهم و اثر گذاری در پیشرفت جامعه دارند و همواره این اثر گذاری را اثبات نموده اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از اشتغال بانوان بعنوان بازوی حمایتی در زمینه اقتصادی برای خانواده ها نام برد و افزود دولت ظرفیت های خوبی در خصوص ارائه تسهیلات مشاغل خانگی فراهم نموده است.

دکتر فاطمه فاضلی نیز ضمن تشکر از تلاش های فرماندار برای تقویت وضعیت منطقه تأکید کرد :تا نگاهی ویژه به زنان نداشته باشیم نخواهیم توانست گامی مهم و عملی در راستای آبادانی برداریم برای تحقق توسعه اقتصادی و محقق شدن عدالت اجتماعی ،چنانچه به زن به عنوان نیروی فعال و سازنده نگریسته شود ،قطعاً،تأثیر بسیاری در روند توسعه و افزایش کمی و کیفی نیروی انسانی جامعه خواهد داشت .دکتر فاطمه فاضلی در ادامه افزود یکی از برنامه های دفتر بانوان و خانواده استانداری ،شناسایی بانوان توانمند استان و بکارگیری آنان در مسیر توسعه مدنی ،سیاسی ،اجتماعی استان است وی ضمن ظرفیت عالی بانوان شهرستان هامون ادامه داد :اشتغال زنان و تقویت بخش خصوصی یکی از مهم ترین ویژگیهایی است که باعث می شود آبادانی در شهرستان هامون حاکم شود.

وی با اشاره به زنان عشایر کوه خواجه گفت :بسیار خرسندم که ساعاتی را کنار این زنان مقاوم سپری کردم ایشان افزود با همکاری امور عشایری استان در تقویت صندوق های خرد زنان عشایری و تدوین بانک های اطلاعاتی از این زنان تلاش  و در عرصه عمل به وضعیت معیشتی آنان رسیدگی کنیم و تمام تلاشمان را خواهیم کرد رایزی های مختلفی با موسسات مالی  و آموزشی داشته باشیم تا انشاءا... تسهیلات ویژه ای برای بانوان کارآفرین فراهم کنیم.

مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری بیان داشت :خوشبختانه با وجود تفاهم نامه معاونت محترم رئیس جمهور در امورزنان و خانواده با موسسه مالی مهر تسهیلاتی برای زنان سرپرست خانوار فراهم شده که اگر بستر این تسهیلات با محوریت توسعه کارآفرینی و آموزش و توانمندسازی همراه باشد بی شک موجب ارتقای موقعیت زنان می شود.

۲۳ خرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۴۴