اخبار

نشست تخصصی پیرامون پیگیری مسائل و مشکلات زنان حاشیه نشین و عشایر استان

در نشست تخصصی پیرامون پیگیری مسائل و مشکلات زنان حاشیه نشین و عشایر استان مطرح شد:

تشکل های زنان عشایر سیستان و بلوچستان تقویت شده و ایده های جدید و علمی توسعه فعالیت های زنان عشایر حمایت می شود.مدیرکل بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان در نشست تخصصی پیگیری مسائل و مشکلات زنان عشایر و حاشیه نشین استان خطاب به حاضرین در جلسه گفت:  زنان نیمی از جامعه روستایی و عشایری استان را به تعداد 450 هزار نفر تشکیل می دهند که همپای مردان نقش بسزایی در تولید و خودکفایی دارند ،وی خطاب به مسئول اموربانوان جهاد کشاورزی و امورعشایری تأکید کرد که یکی از برنامه های بلندمدت و مهم دفتر بانوان و خانواده استانداری تقویت تشکلهای زنان عشایر است و این تقویت در سایه خود کفایی و اشتغالی زنان محقق خواهد شد.

دکتر فاطمه فاضلی در ادامه افزود:صندوق خرد زنان و دختران عشایر با رویکرد اقتصاد مقاومتی که با همت امور عشایری و جهاد کشاورزی در استان تشکیل شده است که طرح خوبی است و باید این صندوق ها توسعه یابند تا زمینه برای خود اتکائی و ارتقاء معیشت خانوارعشایری فراهم شود.

مدیرکل بانوان و خانواده در ادامه با با اهمیت خواندن نقش زنان در جامعه عشایری افزود:تحقیقات نشان می دهد 70 درصد از فعالیت های خانواده های عشایر برعهده زنان است. تهیه مسکن (تولید سیاه چادر )پوشاک و خوراک نیز برعهده این قشر است. مشکلاتی نظیر خشکسالی ها وضعیت زنان عشایری را با مشکل مواجه کرده است و این امر رسالت و ظرفیت دستگاههای اجرایی به ویژه متولی این جامعه و متولی بانوان استان را حساس تر و سنگین تر میکند.

در ادامه ی این نشست نیز دکتر فاطمه فاضلی پیرامون حاشیه نشینی و زنانی که با این مشکل گرفتار هستند پرداخت.

مدیرکل بانوان و خانواده استانداری در این باره افزود: متأسفانه 41 درصد مردم استان در مناطق حاشیه نشین سکونت دارند و بخش وسیعی از این جمعیت زنان هستند که با خطرات ،مشکلات ،آسیب های اجتماعی زیادی روبرو هستند.ما تلاش خواهیم کرد با حمایت نهادهای مردم نهاد فعال در حوزه اجتماعی امداد در این بخش ها را تسهیل ببخشیم.

نهادهای اجرایی متولی می بایست در این زمینه قوی تر و برنامه تر عمل کنند.

دکتر فاضلی شناخت بیشتر از مشکلات و برشمردن نیازهای آنان را یک مسأله مهم دانست و افزود :بسیاری از زنان حاشیه نشین استان بی سرپرست هستند و بالاترین رقم زنان بی سرپرست کشور با درصد 6/16 متعلق به استان ماست اخیرا تسهیلات ویژه ای برای این زنان تدارک دیده ایم و اما برای خود اشتغالی پایدار این زنان می بایست برنامه ی توسعه محور و عملی پایداری تدوین گردد به همین منظور دفتر بانوان و خانواده پیگیری زنان حاشیه نشین استان را از اولویت های مهم این دفتر می داند.

در پایان مشاور ان بانوان دستگاههای اجرایی پیرامون موضوعات مطروحه و دستور جلسه گفت و گو و به بیان طرح ها و راهکارها و عملکردهای خود در حوزه بانوان پرداختند.

۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۲۳