اخبار

برگزاری مراسم غبارروبی مزار شهداءتوسط دفتر بانوان و خانواده استانداری

برگزاری مراسم غبارروبی مزار شهداءتوسط  دفتر بانوان و خانواده  استانداری
     مراسم غبارروبی مزار شهداءتوسط  دفتر بانوان و خانواده استانداری جهت  بانوان همکاردر استانداری و واحدهای تابعه و پس از آن صرف صبحانه در باغ ثامن نیروی انتظامی استان و  بررسی مسائل و مشکلات بانوان همکار در تاریخ 97/3/31برگزارشد.
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۳۸