اخبار

بازدید مدیر کل بانوان و خانواده ی استانداری از شرکت صنایع دستی هانی و مهتاب

بازدید مدیر کل بانوان و خانواده ی استانداری از شرکت صنایع دستی هانی و مهتاب

 

دکتر فاضلی طی این بازدید گفت:مهم ترین برنامه ی دفتر بانوان و خانواده ی استانداری حمایت جدی از کار آفرینی زنان است و این مهم با تعامل با شرکت هایی که به طور تخصصی در این زمینه فعال هستند محقق خواهد شد.

وی در ادامه نیز افزود:با توجه به شمار بالای زنان خودسرپرست و بدسرپرست در استان می بایست بخش خصوصی؛انجمن های مردم نهاد؛تعاونی های فعال در این زمینه نهایت کمک را به این زنان در جهت توانمند سازی و خود کفایی شان بکنند.

دولت نیز حمایت ویژه ای از طرح های اشتغال زایی خواهد کرد.

دفتر بانوان و خانواده ی استانداری نیز در تعامل با دفتر معاونت  ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده نیز تمامی تدابیر جهت ملی سازی و عرضه ی محصولات صنایع دستی حتی در خارج از مرزهای ایران را اتخاذ خواهد کرد؛حفظ صنایع دستی امید جدی برای تحقق خودکفایی زنان سیستان وبلوچستان است.

 

۱۴ تیر ۱۳۹۷ ۱۱:۴۳