اخبار

ستاوردهای سفر مدیرکل بانوان و خانواده ی استانداری به شهرستان مرزی نیمروز

ستاوردهای سفر مدیرکل بانوان و خانواده ی استانداری به شهرستان مرزی نیمروز

اعطای دار قالی و پیگیری بیمه ی صنعتگران، بررسی وضعیت بهداشتی و آموزشی و اشتغال زایی زنان مرز نشین سیستان  

اقدام جهت تجهیز و افتتاح  اورژانس اجتماعی نیز با پیگیری دفتر با اداره کل بهزیستی

اعطای تسهیلات مالی به  صد بانوی صنعتگر شهرستان نیمروز

اهدای ده میلیون ریال کمک غیرنقدی به‌  زنان سرپرست خانوار  بانوان با رایزنی اداره کل بهزیستی

در راستای خودکفایی و اشتغال زایی زنان صنعتگر نیز از سوی دفتر بانوان سه عدد چرخ خیاطی ؛وسایل سرمایشی به یک کارگاه اشتغال زایی اهدا گردید

تجهیز و اهدای امکانات ورزشی به سالن ورزشی بانوان نیمروز

۸ اَمرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۲۸