اخبار

زنان روستایی،پیشگامان توسعه ی بخش کشاورزی

زنان روستایی،پیشگامان توسعه ی بخش کشاورزی
مدیرکل بانوان و خانواده ی استانداری در حاشیه ی سفر به روستای گراغه گفت:رونق کسب و کار زنان در این روستا درحوزه های مختلفی نظیر دامداری؛پرورش ماهی؛کشاورزی؛ شتر مرغ،صنایع دستی نمونه ی خوبی برای نمایش تولید ملی و ارزشمندی آن است
وی در ادامه نیز افزود:
تسهیلات ویژه ای به صندوق خرد زنان روستایی گراغه تعلق گرفت و امیدواریم رونق کسب و کار زنان مستمر باشد

باید چرایی و اهمیت صندوق های خرد روستایی را در جامعه اطلاع رسانی کرد و زنان را از مزایای آن آگاه کرد،از همین رو کارگاه های آموزشی در حوزه های مختلف در روستاها برگزار خواهد
۵ خرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۵۲