اخبار

حضور مدیرکل بانوان و خانواده در جلسه شورای هماهنگی ستاد دهه کرامت استان

حضور مدیرکل بانوان و خانواده در جلسه شورای هماهنگی ستاد دهه کرامت استان
در این جلسه مدیرکل بانوان و خانواده به بیان برنامه های کمیته بانوان ستاد دهه کرامت وروز دختر دراستان پرداخت.
۴ تیر ۱۳۹۸ ۰۸:۲۷