اخبار

دیدار مدیرکل بانوان و خانواده با مدیرعامل بنیاد توسعه ی کارآفرینی زنان کشور

دیدار مدیرکل بانوان و خانواده با مدیرعامل بنیاد توسعه ی کارآفرینی زنان کشور
دکتر فاضلی در این دیدار پیرامون وضعیت زنان و خانواده های ساکن در سکونتگاههای غیررسمی گفتگو کرد.این مسئول در این دیدار بر لزوم توانمندسازی زنان و ارائه الگوهای تاب آوری اجتماعی منطبق بر بوم مناطق تأکید کرد و خاطر نشان کرد:انجمن های مردم نهاد نقش بسیار مهمی در نهادینه ساختن این الگو در اجتماع دارند .در این دیدار  رایزنی های لازم با مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری جهت  وضعیت گواهینامه های مهارت آموزی و صنعتگری آنان  و در خصوص وضعیت آموزشی در حوزه هایی نظیر قالیبافی و خیاطی رایزنی های لازم با معاون اداره کل فنی و حرفه ای صورت گرفت.
۵ تیر ۱۳۹۸ ۰۹:۰۴