اخبار

سفر مدیرکل بانوان و خانواده به همراه تیم مطالعاتی بانوان به نصرت آباد

سفر مدیرکل بانوان و خانواده به همراه تیم مطالعاتی بانوان به نصرت آباد
بررسی مسایل و مشکلات زنان منطقه به لحاظ بهداشتی ,بهداشتی و آموزشی از اهداف این سفر بود .مدیرکل بانوان و خانواده طی این بازدید افزود مهم ترین مشکلات و مطالبات زنان نصرت آبادی را طی گفتگو با آنان ؛نبود پزشک متخصص ؛نابسامانی وضعیت زنان سرپرست خانوار ؛بیکاری و نبود بازار فروش محصولات زنان صنعتگر دانست .وی در ادامه افزود کارگاههای اشتغالزایی و اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی زنان نیز می تواند به اشتغالزایی و خودکفایی زنان نصرت آبادی کمک کند و با همکاری کمیته امداد در جهت راه اندازی کارگاههای مهارت آموزی اقدام خواهد شد.
۶ تیر ۱۳۹۸ ۰۹:۱۸