اخبار

بازدید مدیرکل بانوان و خانواده از یک کارگاه کوچک قالیبافی

بازدید مدیرکل بانوان و خانواده از یک کارگاه کوچک قالیبافی

دکتر فاضلی در حاشیه این بازدید بر لزوم تقویت اقتصادملی و بومی تأکید کرد و افزود :با شبکه سازی و ایجاد بازار فروش برای زنان صنعتگر می توان توسعه پایدار محقق کرد از اینرو در دفتر اموربانوان مهارت آموزی و اشتغالزایی زنان به طور تخصصی با همکاری دستگاههای اجرایی آموزش داده می شود.

گفتنی است در این بازدید ,تسهیلات اشتغالزایی به این زن هنرمند تعلق گرفت.

۱۳ تیر ۱۳۹۸ ۰۷:۲۴