اخبار

برگزاری نخستین نشست کمیته توان افزایی اقتصادی زنان استان

برگزاری نخستین نشست کمیته توان افزایی اقتصادی زنان استان
فاضلی در این نشست ضمن تأکید بر ظرفیت های ویژه ی استان در حزه زنان گفت : باید فرصت های کارآفرینی بانوان استان به طور تخصصی بررسی شود و آسیبها و چالش های زنان فعال اقتصادی به طور واضح بررسی شود و برای راهکارهای رفع موانع آنان تلاشی جدی فارغ از شعار گرایی تلاش کرد .وی در ادامه با اشاره به صنعت مهم سوزندوزی ,قالیبافی و دیگر توانمندیهای زنان نیز خاطر نشان کرد :باید سایهی سودجویان ,کاسبکاران براین هنرها را ازمیان برد تا هنرمندان بتوانند در آسایش و فارغ از احساس ناامنی به فعالیت بپردازند.
۱۵ تیر ۱۳۹۸ ۰۸:۵۶