اخبار

سیستان و بلوچستان رکورددار مدیران زن در ایران

سیستان و بلوچستان رکورددار مدیران زن در ایران
🔵دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری در یک سال گذشته اقدامات بسیار متعدد و اثر بخشی را در حوزه های مختلف برای بانوان سیستان وبلوچستان انجام داده است 
 
🔵فعالیت برای زنان شریف استان پهناور سیستان وبلوچستان افتخاریست بسیار بزرگ؛هر چند در این مسیر پر سنگلاخ سختی های فراوان نیز وجود دارد و اما امیدوار به  روزهایی روشن تر  برای مردم سیستان وبلوچستان هستیم.
 
🔵روزنامه ی کشوری  "شروع" در گزارشی کامل  به فعالیت های یکساله ی دفتر امور بانوان وخانواده ی  استانداری‌سیستان وبلوچستان پرداخته است 
 
 
۹ اَمرداد ۱۳۹۸ ۰۷:۵۸