اخبار

بازدید مدیرکل بانوان و خانواده از فروشگاه صنایع دستی دوچ و بلوچ و

🔵مدیر کل امور بانوان و خانواده ی استانداری از فروشگاه  و مجموعه ی صنایع دستی "دوچ بلوچ" بازدید کرد 
 
 
✅مجموعه ی "دوچ بلوچ"توسط یکی از قدیمی ترین و پیشکسوتان عرصه ی سوزن دوزی اداره می شود .
 
🔵خانم شهرکی یکی از هنرمندان بومی استان است که با فعالیت های خود برای بیش از صد ها نفر اشتغال زایی کرده است.
۹ اَمرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۴۳