اخبار

بازدید مدیرکل بانوان و خانواده از شرکت دانش پژوه مالکیت فکری

بازدید مدیرکل بانوان و خانواده از شرکت دانش پژوه مالکیت فکری
 
 
🔵دکتر فاضلی دراین بازدید ضمن آشنایی با توانمندی های این مجموعه که توسط یک بانو اداره می شود ضمن بررسی وضعیت و مشکلات و مطالبات کارشناسان و پژوهشگران این مجموعه بر لزوم توسعه  فعالیت های علمی و پژوهشی تاکید کرد
 
🔵وی در ادامه نیز افزود:در حال رایزنی برای فراهم ساختن آزمایشگاه برای استفاده ی این مجموعه هستیم .
فاضلی همچنین در ادامه افزود:در صورت تقویت و حمایت از این مراکز میتوان از این ظرفیت برای جذب نیروهای تحصیل کرده ی حوزه ی فناوری اطلاعات استفاده کرد.
 
🔵گفتنی است این مجموعه در حوزه های علمی و پژوهشی؛تولید و تحقیق در مورد گیاهان دارویی فعالیت می کند و برای ۲۲ ایجاد اشتغال کرده است.
۱۴ اَمرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۵۶