اخبار

دیدار مدیرکل بانوان و خانواده با بانوی خلاق کارآفرین

دیدار مدیرکل بانوان و خانواده با بانوی خلاق کارآفرین
✅ مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری در دیدار با بانویی خلاق که با ذوق و توانمندی خود دنیای از تنوع را در حوزه ی ساخت ترشی و مرباجات خانگی خلق کرده است مطرح کرد:
 
🔵 در راستای توان افزایی مشاغل بانوان و توسعه ی اشتغال زایی مشاغل خانگی؛کارگاه آموزشی برای بانوان استان برگزار می شود
 
 
ظهر امروز مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری از کسب و کار خانگی  خانم افغانی؛که یکی از بانوان سرپرست خانوار و توانمند استان است بازدید کردد
افغانی توانسته است از انواع‌میوه های مخصوص استان مرباجات؛ترشی بسازد و در منزل خود با امکانات بسیار اندک این کسب و کار را راه انداخته است 
 
دکتر فاضلی در این نشست بر توان افزایی و توسعه و تنوع‌مشاغل خانگی تاکید کرد و افزود:کسب و کار های خرد می توانند ناجی اقتصاد داخلی باشند و با توجه به ظرفیت ویژه ای که استان در این زمینه داراست می توان با آموزش و مهارت آموزی در راستای رونق خود کفایی زنان تلاش کرد
 
وی در ادامه افزود:کمیته ی توان افزایی اقتصادی زنان استان نیز راه اندازی شده است و در این زمینه تحقیقات و مطالعات گسترده ای از طریق راه اندازی کمیته های مختلف صورت گرفته است 
 
همچنین در پایان مصوب شد کارگاه های مختلف آموزشی تهیه ی ترشی جات؛مرباجات به طور متنوع برای بانوان اقشار مختلف راه اندازی شود 
 
نخستین کارگاه در روزهای آینده در حاشیه ی شهر برگزار می شود 
 
 
۲۷ اَمرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۲۵