اخبار

برگزاری دوره ی آموزشی توانمند سازی بانوان شاغل سیستان وبلوچستان با موضوع"الماس درونت را بساز"با حضور مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری

برگزاری دوره ی  آموزشی توانمند سازی بانوان شاغل سیستان وبلوچستان با موضوع"الماس درونت را بساز"با حضور مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری
۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۴۳