اخبار

دیدار مدیرکل بانوان و خانواده با مدیرکل محترم دفتر روستایی و شوراها

دیدار مدیرکل بانوان و خانواده با مدیرکل محترم دفتر روستایی و شوراها
✅دیدار مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده با مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها
 
🔵جمالزهی مدیرکل دفتر امور روستایی وشوراها در ابتدای این دیدار ضمن تبریک انتصاب شایسته ،فریبابرنایی بجد،به سمت مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده، برای وی آرزوی سربلندی و موفقیت کرد.
 
🔵گفتنی است در این دیدار پیرامون مسائل و مشکلات ‌‌امور زنان بویژه زنان روستایی، توانمندی زنان در توسعه روستاها، مشاغل خانگی زنان روستایی و نقش آنان در اقتصاد خانواده و محصولات تولیدی و صنایع دستی بانوان بحث و تبادل نظر شد.
 
۶ شهریور ۱۳۹۸ ۱۱:۱۰