اخبار

برگزاری شورای اداری شهرستان خاش با حضور مدیرکل بانوان و خانواده

برگزاری شورای اداری شهرستان خاش با حضور مدیرکل بانوان و خانواده
🔵در نشست شورای اداری شهرستان خاش که به پیشنهاد مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری با هدف بررسی میزان تحقق وضعیت شاخص های عدالت جنسیتی در شهرستان خاش برگزار شده بود مدیران دستگاه هایی نظیر علوم پزشکی؛آموزش و پرورش؛بهزیستی و کمیته امداد به ارایه ی گزارش در مورد  وضعیت دسترسی بانوان به امکانات و میزان برابری آنان در حوزه های مختلف پرداختند .
۱۱ مهر ۱۳۹۸ ۱۰:۲۰