اخبار

بازدید مدیرکل بانوان و خانواده از اورژانس اجتماعی شهرستان خاش

بازدید مدیرکل بانوان و خانواده از اورژانس اجتماعی شهرستان خاش
🔵با حضور مدیر کل‌دفتر بانوان و خانواده ی استانداری ،آسیب های اجتماعی در حوزه ی زنان  در مرکز اورژانس اجتماعی شهرستان خاش مورد بازدید قرار گرفت.
۱۱ مهر ۱۳۹۸ ۱۰:۲۳