اخبار

دیدار مدیرکل بانوان و خانواده با کارآفرین سوزن دوز

 فریبا برنایی بجد مدیرکل دفتراموربانوان و خانواده ی استانداری در سفر به خاش با بانو زرخاتون عظیمی دیدار کرد 
 
🔵 گفتنی است این بانو از اساتید بنام و مطرح سوزن دوزی کشور و از بازماندگان دوران طلایی سوزندوزی کشور است.
۱۱ مهر ۱۳۹۸ ۱۰:۳۰