اخبار

🔵بررسی پروژه ی پارک بانوان زاهدان با حضور مدیرکل دفتراموربانوان و خانواده ی استانداری و اعضای شورای شهر و معاون شهردار و مشاور امور بانوان شهرداری زاهدان

🔵بررسی پروژه ی  پارک بانوان زاهدان با حضور مدیرکل دفتراموربانوان و خانواده ی استانداری و اعضای شورای شهر و معاون شهردار و  مشاور امور بانوان شهرداری زاهدان
✅آغاز نخستین فاز پارک بانوان زاهدان /هسته ی مرکزی پارک بانوان معادل ۲/۸ هکتار در دستور کار قرار گرفته شده است 
 
⏪پروژه ی  پارک بانوان زاهدان با حضور مدیرکل دفتراموربانوان و خانواده ی استانداری بررسی شد،گفتنی است این پروژه بعد از  گذشت چندین سال،اکنون وارد نخستین فاز شده است ؛در این فاز هسته ی مرکزی پارک معادل ۲/۸هکتار در دستور کار قرار داده شده است
 
🔵فریبا برنایی بجد در حاشیه ی بازدید از پارک بانوان زاهدان گفت:مساحت این زمین به وسعت ۸ هکتار است و در حال حاضر ۲/۸هکتار از آن در نخستین فاز جزو دستور کار قرار گرفته است 
🔵این مسئول‌در ادامه نیز بر لزوم توجه به بحث اشتغال زایی بانوان در این مکان تاکید کرد و افزود:کار آفرینی در جامعه یکی از بزرگترین خدمات به اقتصاد جامعه و شهروندان می باشد. از طرفی ضرورت اشتغال زایی مناسب برای زنان و ایجاد محیط های امن و مفرح برای آنان در نظر گرفته شده دراختصاص پارکهای بانوان می باشد
 
🔵گفتنی است در این بازدید اعضای شورای شهر؛معاون شهردارمشاور امور بانوان شهرداری،مهندسین ناظر نیز به بررسی و شرح فاز یک پارک بانوان پرداختند.
۸ مهر ۱۳۹۸ ۱۰:۵۵