اخبار

بازدید مدیرکل بانوان و خانواده از مدارس آموزشی حاشیه شهر

🔵بازدید فریده اولادقباد عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی و فریبا برنایی مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری از  وضعیت آموزشی  کودکان حاشیه ی شهر زاهدان 
 
 
✅گفتنی است در این بازدید ،دفتر تسهیلگری واقع در شیرآباد و مدرسه ابتدایی واقع در همت آباد مورد بررسی قرار گرفت،مقرر شد اهم مطالبات و وضعیت این مراکز تدوین و به این کمیسیون ارسال شود
 
 
۲۳ مهر ۱۳۹۸ ۱۲:۰۷