اخبار

بازدید مدیرکل بانوان و خانواده از شهر چکردگ دلگان

بازدید مدیرکل بانوان و خانواده از شهر چکردگ دلگان

🔵مالکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به همراه  فریبا برنایی بجد مدیرکل دفترامور بانوان و خانواده ی استانداری ، شجاعی فرماندار دلگان و شهرداران گلمورتی و چگردک از طرحهای عمران شهری دلگآن بازدید به عمل آورد.

۱۸ مهر ۱۳۹۸ ۰۹:۳۷