اخبار

بازدید مدیرکل بانوان و خانواده از خیریه حلیمه سعدیه

بازدید مدیرکل بانوان و خانواده از خیریه حلیمه سعدیه


🔵فریبا برنایی بجد مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری از موسسه ی خیریه حلیمه ی سعدیه بازدید کرد

🔵برنایی در این نشست ضمن گفت و گو با کلثوم موذن مدیر این مجموعه وضعیت اشتغال زایی زنان سرپرست خانوار شاغل در این منطقه را مورد بررسی قرار داد
🔵گفتنی است موسسه خیریه حلیمه سعدیه زاهدان در سال ۱۳۸۶ با هدف نگهداری شبانه روزی از کودکان بی سرپرست و همچنین حمایت از زنان و کودکان بدسرپرست و سرپرست خانوار و ایجاد اشتغال برای زنان افتتاح گردید.

🔵این مرکز به منظور ایجاد اشتغال و توانمند سازی برای زنان و دختران سرپرست خانوار در سال ۹۵ اقدام به راه اندازی کارگاه خیاطی نموده است که در حال حاضر تعداد ۵۰ نفر از مددجویان در این مرکز مشغول به کار میباشند.

🔵همچنین راه اندازی مشاغل خانگی از جمله سوزن دوزی ، گل سازی ،نانوایی ، پرورش مرغ و غیره از جمله کارهای این موسسه است.


۹ آبان ۱۳۹۸ ۰۷:۴۱