اخبار

پیگیری جدی دفتر بانوان و خانواده وضعیت باغ خانواده زاهدان در راستای استفاده بانوان

پیگیری جدی دفتر بانوان و خانواده وضعیت باغ خانواده زاهدان در راستای استفاده بانوان
🔵مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری خبر از پیگیری جدی وضعیت باغ خانواده در راستای استفاده ی بانوان ورزشکار از این مکان داد

✅فریبا برنایی بجد مدیرکل دفترامور بانوان و خانواده ی استانداری با اعلام این خبر افزود:طی بازدیدی که هفته ی گذشته از این باغ داشتیم و گفتگو هایی که انجام شد مهم ترین مسایل بویژه وضعیت نامناسب فضای سبز باغ خانواده با معاونت خدمات شهر شهرداری مطرح شد وخوشبختانه همه درختان در حال هرس و نیروهای شهرداری جهت رسیدگی به فضای سبز در این مجموعه مستقر شده اند،گفتنی است این باغ روزانه از ساعت ۷ الی ۹ صبح در اختیار بانوان ورزشکار قرار دارد

۲۰ آبان ۱۳۹۸ ۱۰:۰۵