اخبار

برگزاری نشست مدیرکل بانوان و خانواده با مدیر کل ثبت احوال استان

برگزاری نشست مدیرکل بانوان و خانواده با مدیر کل ثبت احوال استانگفتنی است در این نشست که با حضور مدیران و مسئولین وکارشناسان بانوی این سازمان  برگزار شد، اهم مسائل و وضعیت بانوان در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
۴ آذر ۱۳۹۸ ۱۱:۴۵