اخبار

برگزاری کار گروه اجتماعی ،سلامت ،بانوان

 
 
در کارگروه اجتماعی، بانوان و سلامت که به ریاست زینی وند معاون سیاسی اجتماعی استاندار برگزار شد ،سند ارتقای وضعیت زنان سیستان وبلوچستان مورد بررسی قرار گرفت 
 
فریبا برنایی مدیرکل دفتراموربانوان و خانواده ی استانداری نیز با اشاره به دو دستور کار دیگر کار گروه "شرح ابعاد مختلف خشونت علیه زنان""بررسی وضعیت ناباروری در میان زنان "گفت:
 
🔵هدف از تدوین سند ارتقای وضعیت زنان تلاش برای برنامه ریزی هر چه بهتر و هدفمند تر ساختن فعالیت ها در حوزه ی بانوان است
 
🔵مبحث مهمی چون مبارزه با خشونت علیه زنان نیازمند توجه همه جانبه جامعه به حقوق زنان است و نباید مصادیق متعدد این خشونت از منظر جامعه و دستگاه های مرتبط مغفول بماند.
 
🔵وی در پایان نیز با اشاره به معضل ناباروری در استان بر لزوم بهره مندی تمامی شهرستان ها از امکانات پیشرفته ی جهت درمانشان تاکید کرد 
 
 
۶ آذر ۱۳۹۸ ۱۱:۵۷