اخبار

دیدارمدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) با مدیرکل بانوان و خانواده

دیدارمدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) با مدیرکل بانوان و خانواده


🔽در دیدار مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری با مدیر کل کمیته ی امداد امام خمینی(رح) اهم مسایل مربوط بانوان و خانواده های تحت پوشش این نهاد مورد بررسی قرار گرفت.


۱۲ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۱۵