اخبار

برگزاری نشست هم اندیشی برنایی مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری با حضور محبی ،سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و علم بخشدار بمپور

برگزاری نشست هم اندیشی برنایی مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری با حضور محبی ،سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و علم بخشدار بمپور
۱۱ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۲۹