اخبار

سفر مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک به استان سیستان و بلوچستان

سفر مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک به استان سیستان و بلوچستان
🔵فریبا برنایی بجد مدیر کل امور بانوان و خانواده ی استانداری خبر داد:

✅سفر مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک کشور به سیستان وبلوچستان


🔵وی با اعلام این خبر افزود:به منظور بررسی وضعیت حقوق کودکان در ابعاد مختلف در سطح استان ؛دکتر عرفانی مقدم مدیر کل دبیرخانه این مرجع امروز ۱۶ آذر ماه به سیستان وبلوچستان سفر می کند


🔵گفتنی است این مسئول در این سفر وضعیت برخی شهرستان های استان را در حوزه ی حقوق کودک از نزدیک بررسی خواهد کرد ؛متولی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در استان را دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری بر عهده دارد .
۱۶ آذر ۱۳۹۸ ۱۱:۱۹