اخبار

🔵نقش کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان درتربیت کودکان بسیار با اهمیت است

🔵نقش کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان درتربیت کودکان بسیار با اهمیت است


✅صبح امروز نشست هم اندیشی عرفانی مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک کشور با مدیر کل دفتر دفتر بانوان و خانواده ی استانداری و مدیر کانون پرورش فکری استان برگزار شد

✅برنایی در این نشست بر اهمیت نقش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تربیت کودکان تاکید کرد و افزود:
کانون می تواند باشناسایی مسایل فرهنگی تربیتی کودکان ونوجوانان وسیاست گذاری درجهت ایجادفضای لازم ونیزفراهم آوردن زمینه های اجرایی،و باهدف ایجادامکانات لازم جهت رشدوپرورش فکری وذوقی کودکان ونوجوانان وکمک به شکوفایی استعدادهای ایشان براساس ارزشهاوتعلیم وتربیت اسلامی به این مهم جامعه عمل می پوشاند.

✅گفتنی است در ادامه نیز هادی مدیر کانون به ارایه گزارش این دستگاه در حوزه ی کودکان پرداخت .
۱۸ آذر ۱۳۹۸ ۱۱:۲۶