شرح وظایف دفتر امور بانوان و خانواده استان

 1. بررسی و مطالعات در خصوص وضعیت ، مسائل و مشکلات زنان در ابعاد زندگی فردی ، خانواد گی ، اجتماعی و ارائه پیشنهاد جهت انجام اقدامات اجرایی یا مطالعاتی به مراکز ذیربط و سمت دهی آنان به سوی سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران .
 2. بررسی و مطالعه پیرامون شیوه های افزایش سطح آگاهی و دانش عمومی زنان شهرستان با توجه به خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی حاکم بر منطقه و ارائه پیشنهادات اجرایی به مراجع ذیربط
 3. بررسی مطالعه قوانین و مقررات مربوط به زنان و خانواده به منظور یافتن راه حلهای مناسب برای رفع تنگناهای اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی
 4. برقراری ارتباط موثر با سازمانها و نهادهای ذیربط به منظور تبادل نظر و آگاهی از طرح ها و برنامه ها و ایجاد هماهنگی در جهت رفع مسائل و مشکلات با هدف هماهنگی و برنامه ریزی کمیته امور بانوان شهرستانها .
 5. مطالعه و بررسی شیوه های سازماندهی زنان جهت مشارکت در فعالیت های فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی و ارائه طرح ها از طریق ساز و کارهای موجود .
 6. اجرای سیاست ها و خط مشی فعالیت ها و بخشنامه ها و دستور العملهای ابلاغی و مصوبات دفتر امور بانوان و خانواده وزارت کشور، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
 7. تعیین شاخصها و معیار های لازم به منظور اعمال نظارت ، پیگیری و ایجاد هماهنگی در فعالیت های حوزه زنان و خانواده
 8. تعامل با سازمانهای مردم نهاد بالاخص تشکلهای زنان به منظور افزایش مشارکت عمومی زنان و کاهش تصدی گری دولتی
 9. فراهم آوردن زمینه اجرای وظایف دفتر امور بانوان استان در ارتباط با مسائل بانوان سراسر استان
 10. شناسایی ؛ بررسی و ارائه مسایل و مشکلات زنان استان به دفتر امور بانوان و خانواده وزارت کشور به منظور تبادل نظر و ایجاد هماهنگی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی .
 11. بررسی و شناسایی امکانات و تسهیلات مختلف فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی در سراسر استان و برنامه ریزی جهت استفاده و بهره برداری بانوان از امکانات مذکور
 12. برنامه ریزی مناسب به منظور فراهم آوردن زمینه های لازم برای بالا بردن سطح دانش و تخصص زنان شاغل استان .