حضور مدیرکل محترم در همایش رویش کویر
بازدیدمدیرکل محترم از کانون
بازدید مدیرکل از آموزشکده فنی و حرفه ای زاهدان
بازدید مدیرکل محترم آموزشکده فنی و حرفه ای خواهران زاهدان
بازدید
کارگروه ورزش
شرکت در کارگاه آسیب های اجتماعی
نشست بانوان  ورزشکار
بازدید
بازدید مدیرکل
برگزاری نشست بانوان روستایی و عشایری
نشست هم اندیشی بانوان هنرمند
بازدید از مهدکودک
برگزاری جلسه با بانوان مهندس


نشست
نشست