عناوین پژوهشهای دفتر بانوان

عناوین طرح های پژوهشی که به سفارش وحمایت دفتر امور بانوان وخانواده انجام شده است:

1-آسیب شناسی طلاق در سنین 15 الی 30 سال در میان اهل سنت زاهدا ن

2-بررسی فراوانی همسر آزاری وعوامل موثر بر آن در زاهدان

2-بررسی رابطه دینداری با کاهش انحرافهای اجتماعی زنان

3-سیمای زن در مثنوی معنوی مولانا وبوستان وگلستان سعدی

 4-بررسی استقلال مالی بیشتر زنان نسبت به مردان در نظام حقوقی ایران

5-بررسی مساله کفائت زوجین از دیدگاه مذاهب اسلامی

6-بررسی سیر تحولی رفتارهای پر خطر در زنان بلوچ وغیر بلوچ

7-بررسی مقایسه ای بروز رفتارهای پر خطر در میان دانشجویان دختر بومی شهر زاهدان

 8-مقایسه سلامت روانی زنان ساکن در مرکز وحاشیه شهر زاهدان

9-بررسی اثر بخشی آموزش پیش از ازدواج بر نگرش نسبت به انتخاب همسر در دختران وپسران شهر زاهدان

10- زنان ،ازدواج وباورهای آسیب زا                                                         

11- بررسی عوامل موثر بر بهزیستی روانشناختی زنان ساکن در مرکز وحاشیه شهر زاهدان